Ingen segling till Kina

Idag på morronen fattade man ett tungt och tråkigt beslut på kontoret. Tydligen vill våran kinesiska sponsor skjuta upp avseglingen till Kina så det kommer inte bli någon avsegling den 4 maj. Väldigt tråkigt när jag hade börjat ställa in mig på at segla Singapor – Hongkong i höst och tatuera in min gyllene drake, och det är synd att ni inte får vara med om det storartade avseglingskalaset som säkert hade varit pampigt!

Positivt är att vi kommer kunna ha fler middagar, mingel, konferenser och guidningar ombord.

(This text will follow in English)

 

Idag på morgonen har vi fått information av vår kinesiska partner om att de önskar skjuta på avseglingen till Kina. Skälen för detta önskemål är det nu rådande ekonomiska/politiska klimatet i Kina, där myndigheter slår ner på verksamheter såsom festligheter, event, representation mm som kan uppfattas som sätt att oskäligt sko sig själva. Till detta kommer dessutom de ifjol införda valutarestriktionerna. Detta har skapat en stämning som gör det svårt att genomföra ett högtidligt och festligt mottagande av skeppet Götheborg vid dess ankomst till Kina. Därutöver blir det även svårt att förbereda framtida stopovers i kinesiska städer som var planerade för 2015/16.

 

Konsekvenserna av denna begäran blir att den planerade avseglingen till Kina den 4 maj ej blir av.

”Det är ett mycket tråkigt besked vi fått idag från Kina”, säger Lars G Malmer, ordförande i SOIC AB. Det är en klar besvikelse, men nu måste vi satsa på att skapa en verksamhet för skeppet resten av innevarande år och för framtiden. Vi kommer fortsätta att diskutera med vår kinesiska partner om framtiden, men fokus ligger nu på annan verksamhet.

 

”Vi beklagar att vi genom detta beslut nu skapar oro och osäkerhet för många som engagerat sig för skeppet, men vi kan inte riskera att segla utan att ha tryggad resplan och ekonomi”, fortsätter Malmer.

 

SOICs styrelse har idag beslutat att omedelbart inleda arbetet med att undersöka och planera för alternativ verksamhet för resten av innevarande år. Styrelsen framför också sitt tack till alla som bidragit till att skeppet Götheborg nu är i ett mycket gott skick och redo att segla.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Håkan Beskow, VD, Svenska Ostindiska Companiet

Tfn: 0738-23 38 00 | e-post: hakan.beskow@soic.se

 

Lars G Malmer, Styrelseordförande, Svenska Ostindiska Companiet

Tfn: 0705-37 15 41 | e-post: larsg@malmer.se

 

———————————————————-

 

Information in English

This morning we received information from our Chinese partner that they want to postpone the planned expedition to China with the Götheborg. The reasons for this action is due to the current economic and political climate in China, where the authorities are limiting activities such as festivals, events, entertainment, etc. as a way to remove the possible perception of corruption. Additionally last years imposed currency restriction has created an atmosphere that makes it difficult to conduct a prestigious and festive reception of Götheborg upon its arrival to China.  In addition, it also becomes difficult to prepare future stopovers in Chinese cities that were planned in 2015 and 2016.

 

”The consequence of this request is that the planned sailing to China on May 4 will be cancelled.

It is very unfortunate news we received today from China”, says Lars G Malmer, chairman of SOIC AB. It is a complete disappointment, but we must now focus on creating a business for the ship the rest of the current year and for the future. We will continue to discuss with our Chinese partners of the future, but the focus is now on other activities.

 

”We regret that this decision creates anxiety and uncertainty for many who are committed to the Götheborg, but we cannot risk sailing without having secured itinerary and the economy”, continues Malmer.

 

SOIC’s Board has today decided to immediately begin work to assess and plan for alternative activities for the remainder of the current year. The Board also conveys its thanks to all who contributed to Götheborg now is in a very good condition and ready to sail.

 

For more information please contact:

Håkan Beskow, CEO, Svenska Ostindiska Companiet

Phone: +46 738-23 38 00 | e-mail: hakan.beskow@soic.se

 

Lars G Malmer, Styrelseordförande, Svenska Ostindiska Companiet

Phone: +46 705-37 15 41 | e-mail: larsg@malmer.se

 

Kind Regards
SOIC Recruitment Team
The Swedish Ship Götheborg

nen kom beskedet att det inte blir någon avsegling till Kina den 4 maj. Det är ett tungt och tråkigt beslut men våran kinesiska sponsor vill gärna skjuta upp resan. Vi som premunierar på nyhetsbrev eller har ansökt till etapper har under eftermiddagen fått ett mail med tecten:

 

 

Annonser

Etiketter: , , , ,

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: